Privacyverklaring ’t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten


‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten gaat zorgvuldig en respectvol om me tuw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij ontvangen zullen wij dan ook altijd vertrouwelijk behandelen, volgens de geldende wetgeving. Hieronder kunt u lezen welke gegevens ‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies er gebruikt worden en waarom.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

  • Naam (bij het invullen van ons contactformulier)
  • E-mailadres (bij het invullen van ons contactformulier)
  • Adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch voor het uitvoeren van de opdracht

‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om met u te communiceren over de uit te voeren opdracht.
  • Om bestelde producten af te leveren.

ONLINE BESTELLEN
Indien u online producten bij ons bestelt dan worden uw gegevens verwerkt door Fleurop en geldt het privacystatement Fleurop.

BEWAREN VAN GEGEVENS
‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is.
Er is een uitzondering: ‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten is wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

DELEN VAN GEGEVENS
‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.
Indien u via de website van ‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten producten bestelt zullen gegevens gedeeld worden met Fleurop. Fleurop heeft haar eigen privacystatement.
Daarnaast kunnen gegevens gedeeld worden met de belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiƫnter te laten werken. Wij gebruiken geen functionele cookies. Ook geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Onze website maakt enkel gebruik van de analytische cookies van Google analytics. De instellingen zijn zodanig dat toestemming van dit gebruik niet nodig is.


GOOGLE ANALYTICS
‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten gebruikt Google Analytics om bij te houden hoeveel gebruikers de website gebruiken en welke pagina’s er bezocht worden. Zo krijgen wij inzicht in het gebruik van de website. Het ip adres is daarbij geanonimiseerd. Dit betekent dat wij een websitebezoek niet kunnen herleiden naar een persoon. ‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten heeft Google geen toestemming gegeven om via de ‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sfeerbloemisten.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BEVEILIGING
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sfeerbloemisten.nl

KLANTRECHT
Wie van mening is dat zijn persoonsgegevens door ons in strijd met de Verordening worden verwerkt heeft het recht rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGEN VAN DEZE VERKLARING
We hebben het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

CONTACTGEGEVENS
‘t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten
Dirk IV plein 12
4223 NJ Hoornaar
0183-620315
Info@sfeerbloemisten.nl